Home » Nezařazené » Založení s.r.o.
#Nezařazené

Založení s.r.o.

.

Sepsánía podpis společenskésmlouvy je nezbytným úkonem pro Zakladatel společnosti je povinen nechat si sepsat společenskou smlouvu u notáře,jak nám nověnařizuje zákon.V minulosti byla tato povinnost při stanovena tehdy,kdyžve společnosti figuroval pouze jeden společník.

Založení s.r.o.

Při založenís.r.o.je tato povinnost je uložena všem nověvznikajícím společnostem. Notářvyhotovíspolečenskou smlouvu podle svého vzoru v několika opisech na základěvámi požadovaných smluvních ujednánía údajů.Společenskásmlouva zhotovenápro účely založenís.r.o.by primárněměla obsahovat následujícídata.

Data pro společenskou smlouvu

Pro založení s.r.o. do společenskésmlouvy uvádíte:
1) firmu a sídlo společnosti
2) určeníspolečníkůuvedením firmy nebo názvu a sídla právnickéosoby nebo jména a bydlištěfyzickéosoby
3) předmět podnikání(činnosti)
4) výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetnězpůsobu a lhůty splácenívkladu
5) jména a bydlištěprvních jednatelůspolečnosti a způsob, jakým jednajíjménem společnosti
6) jména a bydlištěčlenůprvnídozorčírady, pokud se zřizuje
7) určenísprávce vkladu,
8) jinéúdaje, kterévyžaduje obchodnízákoník

.
Založení s.r.o.
5 (100%)1
.